Tim Stručnjaka.

Naš tim liječnika specijaliziran je za različite grane medicine kako bi bili sigurni da ćete dobiti najbolji tretman.

Palijativna Skrb.

Najbolja medicinska skrb za vaše voljene.

Poštovani i dragi korisnici usluga naše Bolnice.

Čast nam je i zadovoljstvo da ste našoj kući ukazali povjerenje da brine o najosjetljivijem segmentu Vaših života, Vašem zdravlju. Kao medicinski profesionalci doživljavamo Vas našim partnerima u zajedničkom procesu dijagnostike i liječenja sa zajedničkim ciljem da se postigne najveći mogući domet - potpuno izlječenje ili najbolja moguća kvaliteta života uz perzistentne zdravstvene tegobe.
Zahvaljujemo Vam što ste zajedno s nama pokrenuli aktivnosti vezane za kontinuirani proces poboljšanja naših usluga. Izborom da pacijent bude suradnik, a ne samo korisnik, želimo istaknuti da ne prihvaćamo limite koje bolest želi nametnuti. Naprotiv, želimo ilustrirati da je snagom duha moguće prerasti sva ograničenja i živjeti „punim plućima“.
Iskoristite našu djelatnost na svoju dobrobit i obratite nam se s prijedlozima poboljšanja suradnje.

Dobro došli u Rockefellerovu 3!

Prim.dr.sc. Marinko Artuković, dr.med.
Ravnatelj Specijalne bolnice za plućne bolesti

RADNO VRIJEME

Pon-pet - 8.00-18.00h Subota - 8.00-18.00h Nedjelja - 8.00-15.00h

PRINCIPI

Principi palijativne skrbi mogu se primijenjivati kod svakog bolesnika kod kojeg je postavljena dijagnoza teške kronične ili neizlječive bolesti.

KONZULTACIJE

Konzultacija sa specijalistom educiranim iz područja palijativne medicine treba početi odmah nakon postavljanja dijagnoze teške kronične ili neizlječive bolesti.

ŠTO JE PALIJATIVA

Za naš palijativni tim ovo je područje strasti i borbe za kvalitetno produženje života bez poniženja, u komforu medicinskih postupaka i terapijskih mogućnosti.

Učestala pitanja.

Koje liječenje je dozvoljeno ili zabranjeno za pacijente na palijativnoj skrbi?
U palijativnoj medicini nema restrikcija u liječenju. Ona uključuje svako liječenje, te produljenje života. Postupci koji mogu biti u djelokrugu palijativne medicine, tako su primjerice: hemodijaliza, kemoterapija, radioterapija / zračenje, transfuzije, kirurške procedure
Koji su bolesnici za palijativnu skrb?
Specijalna bolnica za plućne bolesti izradila je, prva u Hrvatskoj, kriterije za prijem na Odjel za palijativnu medicinu. Općenito, kriteriji uključuju program nastavka bolničkog liječenja za bolesnike čije bi otpuštanje nakon završene epizode akutnog liječenja moglo prouzročiti bitno pogoršanje njihove bolesti, djelatnost zdravstvene njege i rehabilitacije poslije zaključenog akutnog liječenja te palijativu u užem smislu za bolesnike koji trebaju uglavnom potporno, simptomatsko liječenje uznapredovale bolesti koju privremeno nije moguće zadovoljivo liječiti na mjestu boravka.
Koji su najčešći palijativni bolesnici u našoj Bolnici?
Osnovna djelatnost Bolnice je pulmologija. Tako se veliki broj naših bolesnika na Odjelu za palijativnu medicinu regrutira upravo iz kruga dugogodišnjih pacijenata čija je bolest uznapredovala. Najčešće se radi o uznapredovaloj kroničnoj opstruktivnoj plućnoj bolesti (KOPB) sa znacima zatajenja disanja.
Razlika palijativne medicine i hospicija
Palijativna medicina skrbi za pacijente s neizlječivom ili teškom kroničnom bolešću prvenstveno na zbrinjavanju simptoma, brizi o kvaliteti života, te definiranju ciljeva liječenja. Međutim, nema restrikcija u modulima liječenja. Hospicij pruža poseban oblik palijativne skrbi koji prepoznaje putanju kraju života (najčešće procijenjenih posljednjih 6 mjeseci).

Pošaljite upit.Radno vrijeme

ponedjeljak
8:00 - 18:00
utorak
8:00 - 18:00
srijeda
8:00 - 18:00
četvrtak
8:00 - 18:00
petak
8:00 - 18:00
subota
8:00 - 18:00
nedjelja
8:00 - 15:00